Evolving Minds

LEVEL 3

GROUP

Grade Name Place
6 Ashvika.R.M.S I
6 Dhanishta.V
6 Jahnavi.A.I
6 Janani Priya.Y
6 Vibushitha.S
7 Snehasree.M.G
8 Vedaanth.R
6 Laxshanica.S II
6 Sanju Shree.K.S
6 Yazhini.B
6 Prithiksha.S
6 Shivani.R
7 Shrinisha.B
7 Swetha.G
8 Anitha.R
6 Shruthika.B II
6 Dhafiyasana.F
6 Shahana Shree.S
8 Janani.M

GROUP

Grade Name Place
8 Shanmugapriya.M I
8 Sudharshini.S
8 Varsha.K.S
6 Priyanka.L III
6 Nithya Sree.A
6 Tejuswini.V.S
7 Sri Vardhini.B
8 Rithishree.A.R

SOLO

Grade Name Place
7 Lakshana.S I
7 Sanjana .A I
8 Sahana.S.M II
7 Prathisha Shree.V III

GROUP

Grade Name Place
6 Ashvika.R.M.S 1
6 Dhanishta.V
7 Vishakan.R.G
7 Girivaasan.P
7 Jagath Kishore.D
7 Varshitha.V
7 Mothish.T
8 Akilah Kounain.S
8 Shiny Shilpa Sandro.A
8 Rithek Darshan.K.S
8 Prasanna Narayanan.N

GROUP

Grade Name Place
8 Mukesh.P III
8 Jaikarthi.R
8 Zeba Talhath.A
8 Keerthana.P
7 Glarinda Jessie.N
7 Sanjana.A
6 Arun Kumar.R
6 Nithya Sree.A
6 Lakshana Shree.T
6 Prassana.U
8 Kevin Y Marks

SOLO

Grade Name Place
6 Udith Raghav.S I
6 Lithika.M I
6 Harshath Raj.S II
Grade Name Place
6 Nishanth Krishna.N.G I
Dharshan.P.C II
Raghav.R III
Sananda.S III
Grade Name Place
7 Kanishka P I
Prathiksha Sree V II
Selcia Dorothy S III
Adhisesh S III
Grade Name Place
Yuvasreedevi.K.S I
Charan Kumar.H II
Yeswanth.S III
Arun Vasanthan.N.D III

ENGLISH

Grade Name Place
6 Dhafiya Sana F I
Nishanth R II
Tejuswini V.S III
7 Mothish T I
Bala S II
Girivaasan P III
8 Aryavardhan A.S I
Subashini U II
Yasvanth E III

TAMIL

Grade Name Place
6 Tejuswini.V.S I
Nishanth.R II
Preethika.J.R III
7 Sadhana.B.S I
Mothish.T II
Yashika.M III
8 Jaikarthi.R I
Aryavardhan.A.S II
Varsha.K III

HINDI

Grade Name Place
6 Shivani.R I
Deepak Raj.J II
Lithika.M III
7 Sadhana.B.S I
Bala.S II
Shrinisha.B III
8 Akilah Kounain.S I
Aryavardhan.A.S II
Subashini.U III

ENGLISH

Grade Name Place
8 Akilah Kounian S I
8 Aryavardhan A S II
8 Niranjana III
8 Sai Supriya.D

TAMIL

Grade Name Place
8 Akilah Kounain.S I
6 Udith Raghav .S II
8 Jaikarthi.R III

GROUP

Grade Name Place
6 Lithika.M I
6 Dwarakesh.A
7 Yashika.M
7 Kanishka.P
7 Karkuzhali.L
8 Sudharshini.S
8 Sahana.S.M
8 Sai Supriya.D
8 Varsha.K.S
6 Shruthika. p
6 Santhanushkar.S. I
6 Udith Raghav.S
7 Narayana Moorthi.S
7 Vishakan.R.G
7 Sadhana.B.S
7 Varshitha.V
7 Girivaasan.P

GROUP

Grade Name Place
7 Mothish.T I
8 Harish.S
8 Aryavardhan.A.S
7 Glarinda Jessie. N II
7 Sanjana .A
7 Sri Vardhini .B
8 Darshan .S
6 Prassana .U
8 Yuvaraj .J
7 Joshitha .B
6 Nithya Sree .A
6 Kapilesh .T
6 Lakshana Shree .T
6 Nishanth .R III
6 Harshath Raj .S
6 Krithika Sri .S
6 Hareesh .G
7 Shrivarsha .B

GROUP

Grade Name Place
7 Shrinisha .B III
7 Sonika Madhumitha .S
8 Vishaal Lakshmanan .M
8 Jaswanth .R
8 Anitha .R

ENGLISH

Grade Name Place
8 Divya R I
8 Darshan S II
8 Dhanush Kumar.R III
Grade Name Place
6 Udith Raghav.S I
Mohammad Areeb.A.N II
Jahnavi.A.I III
Krithika Sri.S III
Grade Name Place
7 Mothish.T I
Glarinda Jessie.N II
Selcia Dorothy.S III
Grade Name Place
8 Yuvasreedevi.K.S I
Ashwitaa.J II
Aryavardhan.A.S III

SCIENCE

Grade Name Place
8 Aryavardhan A.S I
Akilah Kounain S II

SCRIPT

Grade Name Place
6 Krithika Sri S I

ARTICLE

Grade Name Place
6 Dhafiya Sana.F I
7 Sadhana B.S II

STORY

Grade Name Place
6 Dhafiya Sana.F I
8 Zeba Talhath. A II
8 Akilah Kounain.S III

GROUP

Grade Name Place
7 Sanjana.A I
6 Tejuswini.V.S II
6 Udith Raghav. S III

LEVEL 4

GROUP

Grade Name Place
9 Subhashree.M I
9 Kalyan Sree.V
9 Ajetesh.V.S
9 Guruprasath.M
9 Sujith.N
10 Akshaya Nivasini.J.S
10 Ragavi.R
10 Niruba.A
9 Darshini.K II
9 Sri Saranya.B
9 Nithesh Kumar.S
9 Guhan.M
9 Santhosh Kumar.S.P
10 Jane Patricia.J
10 Evangeline Shana.J.B
10 Saranya.Y
9 Akshaya.D III
9 Sunena.S
9 Rohith Vignesh. P

GROUP

Grade Name Place
9 Monish Raj. R
9 Adithyan.G.S
9 Jaswanth Balaji.V.S
10 Keerthana.N
10 Sherlin Kingsy.K.R
9 Divya Darshini.P III
9 Sahana Sri.D
9 Kanisshka.K.P
10 Soniya.L
10 Chandhini.S
10 Manu Sri Reddy.D

SOLO

Grade Name Place
10 Jyotsna.S I
10 Diyashree.H II
9 Yonisha.B III

GROUP

Grade Name Place
9 Guhan.M I
9 Narendar.M
10 Santhosh Kannan.B
10 Shyam Krishna.K
10 Aishwarya.R
10 Mohitha.B.S
9 Krishinika Shree.N II
9 Adithyan.G.S
9 Hamsini.S
9 Hema Varshini.Y
9 Mokith.T
10 Thejashree .J.P
10 Sri Vishali S
10 Hema Priya.D
10 Rithiga.R
10 Ayoshitha.M
9 Keerthana.M
9 Saai Sanjeev.D III
9 Sushil.S

GROUP

Grade Name Place
9 Dwaragesan.V.M III
9 Kanishka.K.P
9 Sahana Sri.D
9 Jishnu.K
10 Moksha.A

SOLO

Grade Name Place
9 Vaishnavi V.S I
10 Thamizh Bharathi T.S I
9 Sai Saranya B II

GROUP

Grade Name Place
9 Sheejal.A.P I
Srivathsan.V II
Rishitha.L II
Guhan.M III

GROUP

Grade Name Place
10 Nithilan.L I
Nehal .R II
Moksha.A II
Sivakumar.R III

ENGLISH

Grade Name Place
9 Amirdha Varshini.S I
Vaishtnavi.V.S II
Leeneeha.R III
10 Soundarya.R I
Evangeline.J.B II
Saranya.Y III

TAMIL

Grade Name Place
9 Vaishtnavi.V.S I
Nisha.P II
Leeneeha.R III
10 Aathirai.R I
Soundarya.R II
Jyotsna.S III

HINDI

Grade Name Place
9 Sheejal.A I
Jayakirthi.M II
10 Lathika .A I
Nehal.R II

ENGLISH

Grade Name Place
10 Akshayanivashini.J.S I
10 Soundarya.R II
9 Amirdhavarshini.S III

TAMIL

Grade Name Place
10 Gowtham.N I
10 Thamizhbharathi.T.S II
10 Aathirai.R III

GROUP

Grade Name Place
10 Suhail Khan.S I
10 Prasanna.A.S
10 Gowtham.N
9 Karthik.M
9 Kalyan Sree.V
10 Akshaya Nivasini.J.S
9 Vaishtavi.V.S
10 Niruba.A
9 Hariharan.A.R
10 Diyaa shree.H
10 Jyotsna .S II
9 Yonisha .B
10 Thamizh Bhararhi T.S
9 Bharadwaj Murari .H
10 Nithilan .L
9 Hema Varshini .Y
9 Monish Raj .B

GROUP

Grade Name Place
9 Jaswanth Balaji.V.S
10 Carl.Y.Marks
10 Mohanasundaram.A
10 Hemapriya.D
9 Nithesh Kumar.S III
9 Guhan.M
10 Charuja.D
10 Rudresh Raj .S
10 Santhosh Kannan.B
10 Saranya.Y
10 Jane Patricia.J
10 Evangeline Shana J.B
9 Nivetha.A
10 Raajmohan.E

ENGLISH

Grade Name Place
10 Moksha.A I
10 Mohanasundaram.A II
9 Darshini.K III
Grade Name Place
9 Sujith.N.P I
Bharadwaj Murari.H II
Jishnu.K II
Amirdha Varshini.S III
Rohith Vignesh.P III
Grade Name Place
10 Lathika Sri.A I
Nehal.R II
Sivakumar.R III

SCIENCE

Grade Name Place
9 Sheejal.A.P I
10 Aathirai.R II
9 Leeneeha.R III

SCRIPT

Grade Name Place
9 Leeneeha.R I
9 Dharshini.K II
9 Sri Saranya.B III

ARTICLE

Grade Name Place
9 Janani.S
9 Keerthana.S.M II
10 Vaishtnavi P III

STORY

Grade Name Place
10 Akshaya Nivashini.J.S I
10 Santhosh Kannan.B II
9 Rakshanya.B III

POETRY

Grade Name Place
10 Thejashree J.P I
10 Saranya.Y II
10 Jane Patricia.J III